Sp-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum på seminaret «Innovative Andøy» torsdag morgen.
Sp-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum på seminaret «Innovative Andøy» torsdag morgen.

Hver gang Trygve Slagsvold Vedum ler, mister Nord-Norge én innbygger

Det er selvsagt for tidlig å dømme den nye regjeringens innsats etter én måned og fire dager. Men for Nord-Norges del er så langt lite som tyder på at de skjønner verken utfordringen eller hva som må til.

Publisert Sist oppdatert
Heia! Husk å følge oss på Facebook:

– Det er ingen steder jeg hadde lyst til å være mer enn her, sa Trygve Slagsvold Vedum.

Finansministeren kom til løvens hule torsdag morgen. Andøy kommune og Nordland fylkeskommune inviterte til seminaret Innovative Andøy i Oslo.

Lokalsamfunnet som i fem år hadde fått umulige løfter fra Senterpartiet om Andøya Flystasjon, fikk for en drøy måned siden oppleve virkeligheten: Selvsagt kunne ikke Senterpartiet gjøre om beslutningen.

Vedum sa ikke annet om akkurat den saken enn at han var sterkt uenig i vedtaket fra 2016, og dessverre ikke fikk gjennomslag.


TIL GJENGJELD VAR
det så mye annet som skulle lykkes i Andøy, sa Vedum.

– Mitt mål er at når vi samles her om 30 år, så er det enda mer liv på Andøya, fortalte han.

Romindustri. Andenes havn. Den forrige regjeringen bevilget penger til satelittbasen Andøya Spaceport. Denne regjeringen har lovet penger til Andenes havn.

– Her er det så mange muligheter, sa Vedum.

Som alle politikere sier hver eneste gang de snakker om Nord-Norge.

Som om ikke det er nok med alle mulighetene i nord, varslet den nye regjeringen i høst et plaster på såret til Andøya: 250 millioner kroner til et fond som på et eller annet vis skal bidra til ny vekst i Andøy.

Fondet ble nok kastet inn litt på måfå under forhandlingene Torsdag hadde ikke Vedum noe å si om hva fondet egentlig skulle bli.

Han var mest opptatt av å smile og spøke. Som en keiser med sine nye klær.

Ei heller sa han noe om den virkelige utfordringen i Nord-Norge: Befolkningsutviklingen.

Satelittbasen Andøya Spaceport kan gi flere hundre nye arbeidsplasser på Andøya.
Satelittbasen Andøya Spaceport kan gi flere hundre nye arbeidsplasser på Andøya.


DET ER SOM
kjent ikke arbeidsplasser og «muligheter» denne landsdelen mangler.

Ei heller i Andøy. Andøya Spaceport, oppdrettselskapet Andfjord Salmon og andre spennende prosjekter kan gi like mange arbeidsplasser som Forsvaret tar med seg til Evenes.

Problemet for Andøy blir ikke arbeidsplasser. Det blir folk.

Kommunen er på mange måter et godt bilde på utfordringen i mange nordnorske kommuner. Vedum ville se 30 år frem i tid. Det er bedre enn å se 30 år tilbake.

I 1991 hadde Andøy kommune 6487 innbyggere. 31. oktober 2021 var tallet 4570.

Bare siden 2016 har kommunen mistet nær 500 innbyggere.

Vedum møtte næringslivsfolk og lokalpolitikere i Oslo torsdag.
Vedum møtte næringslivsfolk og lokalpolitikere i Oslo torsdag.


DA VEDUM GIKK
på scenen litt over klokka ni, var det en drøy time siden Statistisk Sentralbyrå publiserte de siste tallene for befolkningsutviklingen i Norge. Han burde kanskje brukt tiden på å lese disse i stedet for å le.

Utviklingen er fortsatt dyster lesing for Nord-Norge. Etter sammenhengende vekst siden årtusenskiftet, snudde det i 2019. På to år ble det 4000 færre innbyggere.

Om noe har takten i nedgangen kanskje avtatt noe. Så langt i 2021 har landsdelen blitt «bare» 757 innbyggere færre.

Men det er fortsatt 2,3 innbyggere hver eneste dag.

Det er omtrent like ofte som Trygve Slagsvold Vedum prøver å smile og le for å bortforklare et eller annet. Denne øvelsen er vanskeligere i posisjon enn det var i opposisjon.

Nå må han forholde seg til virkeligheten. Som er at befolkningsutviklingen i nord er alvorlig.

Fremskriviningene for hva som kan skje er enda verre. Menon Economics spår at Finnmark blir nærmest avfolket om utviklingen fortsetter.

Kommunene nord på Varangerhalvøya kan gå fra 12.000 innbyggere i dag til 1.200 i 2100, meldte iFinnmark for litt siden.


HVA ER REGJERINGENS
svar på dette?

For Andøy sin del var svaret å kaste opp et fond og 250 millioner ingen har spurt om.

Det Andøy og alle andre kommuner i Nord-Norge trenger er en kraftfull politikk og reelle tiltak som gjør det mulig å bygge og bo i distriktene.

Disse 250 millionene hadde kanskje komme mer til nytte ved å etablere et statlig boligselskap som kan eksperimentere med attraktive utleieboliger for unge. For eksempel i Andøy, som skal rekruttere fra både Norge og hele verden. Der en stor enebolig fra 1970 kanskje ikke er det beste alternativet.


I FINNMARK ER
situasjonen enda mer paradoksal. Den nevnte befolkningsanalysen tegner skriften på veggen: Deler av Finnmark kan bli avfolket.

De nærmeste tiårene vil vi ikke se dette. På den ene siden fordi eldrebølgen kommer til å holde folketallet noenlunde oppe i noen tiår til. Samtidig vil fraflyttingen heller ikke være så stor fra disse kommunene.

Det er rett og slett ikke så mange unge voksne igjen som kan flytte ut.

Men hva er Regjeringen Støre & Vedum opptatt av?

Den største saken er å gjøre Finnmark til et eget fylke igjen.

Det aller viktigste for Senterpartiet er at fylkeshuset i Vadsø igjen skal være autonomt, med eget fylkeskommunalt våpen.

Og som vi har fått lese denne uken: Prosessen skal pågå i over to år.

Først 1. januar 2024 er Finnmark fylkeskommune igjen autonomt. Før den tid kan også Alta ha meldt seg ut og tatt overgang til Troms. Vedum & co har ikke annet valg enn å si ja til et eventuelt lokalt ønske.

Nye Finnmark fylkeskommune kan stå igjen med drøyt 50.000 innbyggere. Når den tid kommer kan det finnes 20 kommuner i Norge som er større.


DET SIER NOE
om hvilke utfordringer Nord-Norge må jobbe med hver eneste dag de neste fire, 14 og 40 årene.

I Finnmark skal fylkeskommunen i stedet bruke to og et halvt år på å gjennomføre en skilsmisse. Det kommer til å ta fokus, energi og penger fra andre oppgaver.

For en kommune som Andøy er det trolig godt at Hurdalsplattformen en gang for alle slo fast at flystasjonsaken er avgjort.

Så kan samfunnet bruke krefter på å lykkes med nye planer – og skaffe folk til disse.


OG NÅR VEDUM
er ferdig med å le, bør han og regjeringen konsentrere seg om hvordan de kan bidra det.

Med nye, radikale og faktiske tiltak som tar demografiutfordringene på alvor.

En boligpolitikk som gjør det mulig for unge voksne å flytte til distriktet og regionsentrene.

Og et krafttak for desentralisert utdanning som er mer opptatt av næringslivets behov enn antall bunader på Nesna.


DET ER BARE
å sette i gang.

For om noen timer mister Nord-Norge enda en innbygger.

Powered by Labrador CMS