HNN | Personvern og policy


Personvernerklæring og informasjon om cookies / databehandling på Heia Nord-Norge

1. HEIA NORD-NORGE:

Denne erklæringen og informasjonen gjelder for nettstedet heianordnorge.no, med undersider og alle andre kanaler og tjenester som er knyttet til selskapet. Det omfatter blant annet (men er ikke begrenset til) Facebook, Instagram, LinkedIn, Hubspot.

I denne teksten finner du en kort beskrivelse av hvordan vi bruker informasjonen. Vår bruk er i samsvar med personopplysningsloven av 2018, som gjør EUs personvernforordning (heretter bare kalt «GDPR») til norsk lov. Under vil vi gi deg informasjon om vår behandling, som oppfyller vår plikt til å gi informasjon etter GDPR artiklene 13 og 14.

Nettstedet drives av Heia Nord-Norge AS, som er behandlingsansvarlig.

2. DERFOR LAGRES INFORMASJON:

Heia Nord-Norge lagrer informasjon for å levere bedre tjenester til lesere, brukere og kunder. Vi skal skape forbindelser og jobbmatch mellom arbeidsgivere og kandidater.

Besøksdata, trafikkdata og målgruppedata fra våre nettsider kan brukes til å nå brukere i andre kanaler, og motsatt. Slik kan vi levere enda mer målrettet og bedre tjenester for kundene. Stillingsannonser og annet innhold vil dermed oppleves enda mer relevant for brukere.

Vi behandler personopplysninger når vi omtaler personer på våre nettsider, med den hensikt å ha en levende og engasjert nettside som inneholder nyheter og annet relevant stoff.

3. DENNE INFORMASJONEN BEHANDLER VI:

Vi samler data med cookies fra Google, Facebook, Hubspot og LinkedIn.

Dette kan være informasjon om hvilke nettsider du besøker, din posisjon og aktivitet på våre nettsider. Kombinert med målgruppedata fra de nevnte tjenestene kan vi kombinere disse dataene for å nå deg i andre kanaler.

For eksempel lagrer en Facebook-pixel på våre nettsider aktiviteten her. Vi kan bruke denne dataen til å bygge målgrupper av våre brukere som vi kan nå på Facebook. Og kan gjennom Facebooks egne data målrette budskap mot disse brukerne utfra deres alder, posisjon, interesser og lignende.

Trafikkdata som lagres i cookies fra Google, Facebook og LinkedIn lagres på anonymt nivå, kan ikke knyttes til din personlige identitet, og vi har ikke tilgang til informasjon på brukernivå.

Når det gjelder Hubspot brukes cookies også for å gi bedre service og kommunikasjon for våre kunder og kontakter. Hubspot er system for kundebehandling (CRM), hvor informasjon du sender til oss, kan lagres om deg som kunde og som vi kan bruke til å komme i kontakt med deg senere.

På noen deler av nettsiden kan vi også spørre om personlig identifiserende informasjon – for eksempel kontaktinfo ved påmelding til nyhetsbrev. Denne typen informasjon vil aldri kobles til besøksdata eller lignende.

Det samme gjelder selvsagt informasjon knyttet til CV og rekruttering, og slik informasjon lagres på en helt egen plattform. Se mer info under.

Knyttet til disse tjenestene vil det komme ytterligere informasjon og eksplisitte samtykker. På de deler av sidene med cookies fra Hubspot, vil vi også be om eksplisitt samtykke til bruk av disse cookiesene.

4. VI BRUKER DISSE COOKIES:

Heia Nord-Norge bruker eksterne cookies fra disse leverandørene:

* Google Analytics: For å måle besøk, visninger og trafikkutviklingen på heianordnorge.no. Les mer hos Google.

* Facebook og LinkedIn: For å bygge målgrupper med besøkende av Heia Nord-Norge, som vi kan målrette budskap mot i andre kanaler (Facebook, Instagram, LinkedIn). Det vil si at du som besøker nettsiden kan få en annonse fra oss i din feed i disse kanalene. Les mer på Facebook og LinkedIn.

* Hubspot: Vi bruker cookies fra Hubspot for å kommunisere bedre med våre kunder og bruker. Det innebærer blant annet at vi kan kjenne deg igjen fra et besøk til neste i vår chat. HubSpot er et CRM-verktøy for kundebehandling, og vår bruk av verktøyet innebærer for eksempel at vi registrerer informasjon om kunder. Denne cookies gjør at vi for eksempel kan knytte en chat eller en skjemahenvendelse til et kundekurt i HubSpot. Når du besøker en side med Hubspot-cookies for første gang, vil du få spørsmål om å godkjenne bruken. Les mer hos Hubspot.

5. SLIK SAMLER VI OG BRUKER DATA:

Brukere og besøkende av heianordnorge.no kan velge å si ja eller nei til informasjonskapsler (cookies) i sin nettleser. Har du sagt ja til cookies, er det å anse som samtykke til bruk av cookies, i samsvar med ekomlovens paragraf 2-7 b.

Heia Nord-Norge har en berettiget interesse av å samle slike data: Slik kan vi levere bedre tjenester til brukere og kunder av nettsiden. Trafikkdata og analyseverktøy gir oss innsikt om bruken av siden, og denne innsikten kan vi bruke til å forbedre nettsidene. Målgruppedata gir oss muligheten til å levere bedre annonseprodukter, og nå besøkende med budskap i andre kanaler.

Ønsker du å ikke gi ditt samtykke til bruk av cookies, kan du stenge for dette helt eller delvis i din nettleser. Du kan også besøke i såkalt privat eller inkognito modus.

Som nevnt er dette data med anonyme identifikatorer og målgruppedata. Vi kan ikke trekke ut informasjon om enkeltpersoner fra disse dataene.

Ved behandling av personopplysninger i forbindelse med cookies, nyhetsbrev eller andre formål, henter vi eksplisitt samtykke, jfr. GDPR artikkel 6, nummer 1, bokstav a.

Når vi behandler personopplysninger i forbindelse med omtale på nettsider, er vår hjemmel berettigede interesser, jf. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f: Våre berettigede interesser er å skape en levende og engasjerende nettside, som behandler personopplysninger om aktuelle og relevante temaer.

6. BEHANDLINGSANSVARLIG:

Heia Nord-Norge AS er behandlingsansvarlig for alle besøksdata og personopplysninger knyttet til våre tjenester. Våre egne IT-leverandører og andre samarbeidende tjenester vil være databehandler for data knyttet til deres respektive tjenester.

Våre nettsider bruker publiseringssystemet Labrador, som leveres av Publish Lab AS.

7. JURIDISK GRUNNLAG:

Bakgrunnen og lovverket som ligger til grunn for vår databehandling følger av personopplysningsloven og ekom-loven. Du kan også lese mer hos Datatilsynet.

Du har en rekke rettigheter i forbindelse med opplysningsbehandlingen, og du kan klikke deg videre inn på lenkene vi har lagt inn for å lese mer om dem:

• Innsyn i dine personopplysninger

• Retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg

• Rett til å protestere mot behandlingen

• Rett til å kreve begrenset behandling

• Rett til dataportabilitet

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Vi kommer da til å slette opplysningene uten ugrunnet opphold, med mindre vi har et annet rettslig grunnlag for videre behandling.

Den enkleste måten å påberope rettigheter på, er å kontakte oss via e-post nevnt i punkt 8. Du kan også kontakte oss på annen måte gjennom de nevnte kanalene.

8. KONTAKTINFO OG SPØRSMÅL.

Heia Nord-Norge AS kan kontaktes på heia@hnn.no eller 777 29 700. Daglig leder er Gard L. Michalsen. Selskapets postadresse er Asurveien 2D, 9409 Harstad.

Dersom vi er i tvil om din identitet, vil vi be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du har også rett til å klage til Datatilsynet. Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, setter vi pris på at du tar kontakt med oss så snart som mulig. Vi vil forsøke å etterkomme dine påpekninger så godt det lar seg gjøre, og i den grad vi mener det er rimelig ut fra lovreguleringene.


Heia Nord-Norges kandidatbase og personopplysninger

1. Ved å registrere din CV og opplysninger i vår base vil du være tilgjengelig for vurdering til aktuelle stillinger hvor Heia Nord-Norge skal gjøre kandidatsøk eller rekrutteringsoppdrag.

2. I denne teksten finner du en kort beskrivelse av hvordan vi bruker informasjonen. Vår bruk er i samsvar med personopplysningsloven av 2018, som gjør EUs personvernforordning (heretter bare kalt «GDPR») til norsk lov. Under vil vi gi deg informasjon om vår behandling, som oppfyller vår plikt til å gi informasjon etter GDPR artiklene 13 og 14.

3. Kandidatbasen og opplysningene i den er kun tilgjengelig for ansatte i Heia Nord-Norge. For tiden gjelder det Kjartan Ridderseth og Gard L. Michalsen. Begge er DNV-sertifisert i rekruttering. Ingen eksterne parter, oppdragsgivere eller annonsører kan betale for å søke i eller få passiv tilgang til kandidatbasen.

4. Dersom det dukker opp en stilling og prosess hvor vi mener du kan være aktuell, kvalifisert og relevant, vil vi alltid ta kontakt med deg før ditt navn og opplysninger fra kandidatbasen spilles inn for oppdragsgivere.

5. Heia Nord-Norge AS er behandlingsansvarlig for kandidatbasen. Vi benytter Jobylon som programvare for vår kandidatbase. Jobylon er databehandler for opplysningene. Ved registrering vil du kunne lese og akseptere Jobylons øvrige vilkår og informasjon.

6. Du kan når som helst logge inn på Jobylon for å oppdatere dine opplysninger, slette din CV eller gjøre andre endringer. Vi lagrer informasjonen inntil du sletter den selv, eller vi finner ut at du ikke vil beholde den.

7. Vi vil ta kontakt med deg minst en gang i året for å høre om du ønsker å beholde din registrering, om du ønsker å endre dine opplysninger eller du har andre ønsker.

8. Den siden du er inne på nå, som hele heianordnorge.no, bruker cookies og andre tjenester som lagrer data som kan brukes til markedsføring og på andre måter gi lesere og kunder bedre tjenester. Disse dataene finnes ikke på indvidnivå, de vil aldri kunne identifisere brukere, eller på noen måte knyttes til personopplysninger i for eksempel din CV eller lignende.

9. Ved å registrere deg i vår kandidatbase, har du akseptert disse vilkårene. For spørsmål, ta kontakt med oss på heia@hnn.no.

10. Vårt behandlingsgrunnlag for personopplysninger er «berettigede interesser», se GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f. Vi har berettigede interesser i å tilby kandidater å registrere seg som mulig interesserte i fremtidige jobbmuligheter. Dette styrker nettsidene og selskapets formål, og gjør også at vi kan tilby bedre tjenester til kundene våre.

12. Du har en rekke rettigheter etter EUs personvernforordning, som du kan lese om ved å besøke vår ordinære personvernerklæring for nettsidene.

13. Dersom du tar kontakt med oss vedrørende denne informasjonen, vil vi svare på din henvendelse uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager.

Dersom vi er i tvil om din identitet, vil vi be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du har også rett til å klage til Datatilsynet. Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, setter vi pris på at du tar kontakt med oss så snart som mulig. Vi vil forsøke å etterkomme dine påpekninger så godt det lar seg gjøre, og i den grad vi mener det er rimelig ut fra lovreguleringene.

Powered by Labrador CMS