Rekruttering & kandidatsøk

Rekruttering & kandidatsøk

Vi kan finne flere kandidater – eller ta hele rekrutteringsprosessen.


Nysgjerrig på våre rekrutteringstjenester? Kontakt Kjartan970 06 787 eller [email protected]

Vi kan levere et kandidatsøk som gir flere søkere – eller ta ansvar for hele prosessen fra jobbanalyse til onboarding. Sammen finner vi løsningen som passer dine behov og budsjett.


Våre sertifiserte partnere kombinerer jobbportalens posisjon, vår kandidatbase og eget nettverk med riktige verktøy og prosess. Heia Nord-Norge følger metodikken i DNV-GLs nasjonale standard for rekruttering.


Rekruttering handler om å finne den riktige kandidaten – en jobbmatch som bidrar til å skape merverdier i og utenfor virksomheten. Samtidig er vi overbevist om det alltid må ligge til grunn et langsiktig fokus på Employer Branding – merkevarebygging som arbeidsgiver.R1: Kandidatsøk

R1 er en rekrutteringstjeneste som skal utvide søkertilfanget, og aktivisere passive kandidater som er relevante for din jobb.

Hvorfor? Mange arbeidsgivere får få kvalifiserte kandidater. Vårt mål er å aktivisere passive kandidater, slik at du får et større tilfang av aktuelle søkere og en bedre prosess.

Metode. Vi jobber gjennom vår kandidatbase, våre nettverk og andre kilder for å finne kandidater som er aktuelle, og tar den første kontakten.

Produkt. Vår leveranse til kunde blir da en liste med navn over navn som har takket ja til å bli kontaktet, og som dere kan bruke i den videre prosessen.


R2: Full rekrutteringsprosess

En fullstendig rekrutteringstjeneste der vi benytter alle tilgjengelige verktøy og metoder for å finne den beste kandidaten. Prosessen ledes av våre DNV-sertifiserte partnere, og består av følgende hovedkomponenter:

Jobbanalyse. I samarbeid med oppdragsgiver utarbeides en beskrivelse av stillingens innhold, rammer, forventninger – og kompetansekrav.

Stillingsannonse PLUSS. Vi utformer en levende utlysning med engasjerende språk, bilder og uttrykk – og den beste profileringen i alle våre kanaler.

Bedriftsdatabase. Kjøp av R2 inkluderer første halvår med egen oppføring i bedriftsbasen.

Søk og research. Vi bruker våre baser, nettverk og andre verktøy for å jakte aktuelle kandidater.

Kandidatadministrasjon. Prosessen administreres gjennom våre systemer. Her kan også kunden få tilgang for å følge prosessen underveis.

Seleksjonsfase. Vi forbereder og gjennomfører intervju, samt eventuelle tester eller oppgaver. Referanseintervju og andre undersøkelser gjøres.

Utvelgelse og onboarding. Vi vurderer kandidatene sammen, innstiller den beste og utarbeider tilbud. Våre rådgivere vil også bidra til en god onboarding.


Hva kan vi tilby? Dette er vår produktportefølje

Trykk på overskriftene for å lese mer, på prisene for å bestille. Du kan også ta kontakt på [email protected].

Bedriftsprofil


Din egen side

Vi redigerer

Bedriftskarusell


1.900 kr / mnd

Stilling BASIS


Stillingsannonse

Stillingsbase

Målrettet synlighet


5.500 kr

Stilling PLUSS


Stillingsannonse

Stillingsbase

Ekstra synlighet

Stillingskarusell

Linkedin

Nyhetsbrev


7.900 kr

Rekruttering


R1 KANDIDATSØK:

Fullt søk

Vi tar kontakt

Flere kandidater


FULL REKRUTTERING:

Grundig jobbanalyse

Fullt søk

Administrasjon

Intervju og research

Hele prosessen


Ta kontakt!

Rådgivning


PR og media

Employer Branding

Annen rådgivning


Ta kontakt!


Her kan du skrive til oss:
Powered by Labrador CMS