Human,Resources,Interview,Recruitment,Job,Concept

Rekruttering

Målet med en rekruttering er å finne riktig kandidat. Samtidig har gode prosesser et langsiktig mål – å bidra til posisjonering og merkevarebygging.

Vårt mål er å styrke nordnorske arbeidsgivere gjennom alle ledd i en rekrutteringsprosess. Et hvert oppdrag bygger alltid på den samme faglige og metodiske tilnærming.

Vi tror det beste resultatet kommer av å levere en full rekruttering fra A til Å. Men behovene kan være ulike. Derfor tilpasses alle leveranser til hver enkelt virksomhet. Vi kan også levere kandidatsøk eller enkelstående moduler og tjenester.

4 gode grunner: Hvorfor bruke HNN på rekruttering?

1. Synlighet som virker: Gjennom engasjerende historiefortelling formidler vi historien om virksomheten og jobben. Dette er kritisk også for rekrutteringsprosessen, i den viktige fasen hvor vi skal inspirere og motivere passive kandidater til å bli søkere.

2. Kandidatsøk: Vi gjennomfører alltid et stort, åpent og bredt kandidatsøk for å finne de riktige kandidatene. Vi jobber mot både Linkedin, informanter og leads – og ikke minst vår egen kandidatbase, med flere hundre interesserte registrerte CV-er.

3. Kandidatopplevelsen: Fra et bredt søk og gjennom hele prosessen skal vår kandidatadministrasjon sikre en jordnær, nordnorsk og profesjonell kandidatreise. Dette er viktige for den du ansetter i dag, men også de som kan bli aktuell i morgen.

4. Metodisk og sertifisert prosess: Begge partnere er DNV-sertifisert etter standard for rekrutteringspersonell. Vi er også sertifisert fra Nordens største testleverandør Assesio for MAP personlighetstest og evnetest Matrigma.

Vi tar gjerne et møte for å bli kjent med dere og diskutere deres behov nærmere.

Ta kontakt på [email protected]

eller trykk her for å booke et møteNoen av oppdragene vi har levert:


 

Fase 1

 

Jobbanalyse:

Gjennom et grundig oppstartsmøte og annet materiale får vi innsikt til både jobbanalyse og synlighet for stillingen. I tråd med DNV-standard beskrives kompetansekravene til stillingen, noe som blir den røde tråden gjennom hele oppdraget.

Kandidatsøk:

Kandidatsøket starter når jobbanalysen er gjort og stillingen publisert på Heia Nord-Norge. Vi søker bredt i både egne baser, nettverk, andre leads, nasjonale og globale databaser.

Kandidatadministrasjon:

Om ønskelig kan Heia Nord-Norge ta ansvar for håndtering av søknader og all kommunikasjon med kandidater, både aktive og passive søkere. Vi kan sette opp dette i vårt kandidatsystem (Teamtailor), eller jobbe i deres systemer.

 

Fase 2

 

Intervju:

Her kan vi enten lede intervjuene, eller ta en mer passiv rolle med tanke på kvalitetssikring og komplementering. Vi kan bistå med forslag til intervjuguide for strukturerte intervju – i tråd med standard for rekruttering.

Testing:

Etter ønske og behov kan vi gjennomføre både personlighets– og evnetesting av kandidater. Her benytter vi evnetesten Matrigma og personlighetstest MAP. Begge disse er sertifisert av DNV.

 

Fase 3

 

Utvelgelse:

I den avgjørende fasen blir kompetansekravene fra jobbanalysen førende. Vi vil følge et kompetanseskjema som gir et godt bilde av styrkene til de ulike kandidatene.

Forhandling og onboarding:

Heia Nord-Norge bistår etter ønske i sluttforhandlinger med den foretrukne kandidate, rundt tilbud, vilkår og kontrakt. Vi kan også komme med et forslag til eller komplementere en onboardingplan.

Oppfølging:

Vårt mål er at ansettelsen blir en suksess og leverer resultater. I alle prosesser vil vi holde kontakt med både arbeidsgivere og kandidater gjennom det første halve året for slik oppfølging.Powered by Labrador CMS