Heia Nord-Norge | Vi leverer kandidatsøk og rekrutteringstjenester tilpasset ditt behov

Rekruttering og kandidatsøk

Heia Nord-Norge leverer rekruttering tilpasset ditt behov. Vi kan gjøre kandidatsøk hvor dere fullfører prosessen selv. Eller vi kan bistå med full rekruttering fra A til Å.

Det viktigste målet med en rekruttering er alltid å finne kandidater til din virksomhet. Gode prosesser har også et langsiktig mål: Bygge merkevare og posisjon som arbeidsgiver.

Om målene er like, kan behovene variere. Derfor er våre rekrutteringstjenester alltid tilpasset deres behov.

Samtidig er metoden, oppskriften og ingrediensene like gode. Historiefortelling og markedsføring er viktig i våre leveranser. DNVs standard for rekruttering ligger alltid til grunn.

Bla videre for å lese mer om våre tjenester og prosesser.

Vi tar gjerne et møte for å bli kjent med dere og diskutere deres behov nærmere!

Ta kontakt med Kjartan eller book et møteNoen av arbeidsgiverne vi har jobbet sammen med på rekruttering:


Kandidatsøk. Når dere kan kjøre prosessen selv, men mangler kandidater

Mange er godt rigget for å fullføre en ansettelse. Dere er gjerne også best egnet, som spesialister på fag og egen virksomhet.

Det som mangler, er flere kandidater. Der kommer vi inn.

Med en kombinasjon av historiefortelling, markedsføring og aktivt søk, fremskaffer vi flere aktuelle navn til deres ledige jobb.

Vi screener også de aktive søkerne, og oppsummerer alle kandidater i en rapport til arbeidsgiver. Slik har dere et godt utgangspunkt for å fullføre ansettelsen selv.

Det er selvsagt også mulig med enkelte tjenester og ytterligere bistand i prosessen – for eksempel testing og referansesjekk.

Ta kontakt med Kjartan eller book et møteFull rekruttering. Når dere ønsker bistand og en god rådgiver gjennom hele prosessen

Noen ganger er det mer enn kandidater som mangler. Kapasitet til dialog, intervjuer og seleksjon kan være en kritisk faktor. Særlig for travle virksomheter med liten administrasjon.

Når vi bistår hele veien, får dere en faglig rådgiver som sikrer metodikk, kompetanse og den gode dialogen med kandidater. Vi kan ta de samtalene dere ikke har tid til – eller ikke ønsker å ta.

Videre prosess tilrettelegger vi alltid etter ønske. Vi kan enten lede intervjuene, eller ta en mer passiv rolle hvor dere fører.

Ta kontakt med Kjartan eller book et møte


Powered by Labrador CMS