Heia Nord-Norge | Våre tjenester

Standing,Chairs,In,A,Row,,Yellow,Chair,Stands,Out,Among

Våre tjenester og produkter

Heia Nord-Norge er et rekrutteringsbyrå, en jobbportal og et rådgivningsselskap.

Vi kan tilby alle tjenester knyttet til markedsføring av stillinger, Employer Branding, kandidatsøk og rekruttering.

Det vil si at for noen er vi en annonsekanal. Vi kan være et innholdsbyrå. Vi kan gjøre kandidatsøk for å utvide tilfanget av gode søkere. Og vi kan bistår ved hele rekrutteringen fra A til Å.

Aller best jobber vi sammen med dere om innsikt, langsiktig strategi og gode tiltak for å bygge merkevare.

Vi kan også levere kommunikasjon, tekstproduksjon, PR-rådgivning, foredrag, konferanseledelse og andre oppdrag.


Skal vi jobbe sammen?
Ta kontakt på heia@hnn.no, så kommer vi i gang!


De syntes annonsen var så bra at de ikke kunne la være å søke!

Janne Sommerseth, oppvekstsjef i Lurøy 

Innhold og distribusjon

Gjennom engasjerende innhold er målet å gi kandidater innsikt i virksomheten og skape nysgjerrighet for mulighetene. Og slik starte en prosess for et mulig jobbskifte.

Vi presenterer din stilling i et visuelt format som skiller seg ut. Dette kan vi kombinere med intervju, bedriftspresentasjon, lyd og video – alt for å skape dypere interesse og forståelse.

Denne historien må vises til de passive kanddiatene du ønsker å nå. Det gjør vi gjennom målrettet annonsering i flere kanaler.

Gode distribusjon er avhengig av godt innhold, en troverdig avsender – og kunnskapsrik bruk av teknologi. Vi gjør derfor unike vurderinger og oppsett av hver eneste annonsering.

Les mer om stillingsannonser og bedriftsprofil, eller ta kontakt på e-post


Norges Brannskole brukte Heia Nord-Norge til våre mange utlysninger i 2021, på både innhold og stillingsannonser. Samarbeidet og synligheten har vært veldig god for oss, og vi traff blink med våre nyansatte!

Berit Stemshaug, seksjonssjef Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap


 

Kandidatsøk og rekruttering

 

Våre rekrutteringstjenester tilpasses alltid deres behov – ikke våre. Ofte er virksomheten godt rigget til å gjennomføre intervjuer.

Det som mangler, er søkere. Derfor leverer vi gjerne rekruttering som kandidatsøk, hvor arbeidsgiver selv fullfører prosessen.

Vi kan selvsagt også bistå i hele rekrutteringsprosessen – med blant annet intervjuer, testing, intervjuer og forhandlinger.

Uansett hvor vi avslutter, så er starten alltid like viktig. Det vil blant annet si grundig dialog og et oppstartsmøte som gir solid forståelse av virksomhetens strategi og jobbinnhold.

I vårt arbeid henger også rekruttering og markedsføring tett sammen. Historiefortellingen kan nå ut til aktive søkere, og åpner for den gode dialogen med de beste kandidatene.

Gode prosesser skal også løfte en ansettelse fra magefølelse til kompetansefokus. Derfor følger vi DNVs standard for rekruttering.

Les mer om rekruttering, ta kontakt med kjartan@hnn.no eller trykk her for å booke et møte


 

Strategisk rådgivning

 

Den enkelte prosess har gjerne et kortsiktig mål – men bør bygge på en strategi og plan. Og alt dere gjør påvirker virksomhetens merkevare, deres «Employer Brand».

For virksomheter i Nord-Norge er det spesielt viktig å bygge posisjon som attraktiv arbeidsgiver, og kommunisere hvilke fortrinn dere kan tilby de beste kandidatene.

Vi jobber helst strategisk med arbeidsgivere over tid for å styrke deres posisjon. Våre råd handler ikke bare om synlighet på Heia Nord-Norge. Svaret vil ofte være en kombinasjon av egne kanaler, betalte plasseringer og medieomtale.

Ta kontakt med gard@hnn.no eller trykk her for å booke et møte


 

PR og media

 

Hvordan kommer dere på trykk? Hva svarer du når pressen ringer? Er det mulig å forklare kompliserte budskap for allmennheten?

Disse spørsmålene kan vi finne gode svar på, gjennom både råd og konkrete uttak. Partner Gard Michalsen har 20 års erfaring fra lokale medier og rikspresse, sist som sjefredaktør i E24.

God kommunikasjon er ikke mystisk, men vi må gjøre det riktige. Og våre svar er sjelden kompliserte: Vi er opptatt av hvordan vi raskest mulig kan komme til målet.

Ta kontakt med Gard på e-post, telefon 91732534 eller book et møte her


Noen av arbeidsgiverne vi har jobbet sammen med på rekruttering:


Noen av kundene vi har jobbet med på innhold og stillingsannonser:


Noen av selskapene vi har jobbet sammen med på PR og kommunikasjon:

Powered by Labrador CMS