Jeanette Gundersen, leder av Kunnskapsbanken
Jeanette Gundersen, leder av Kunnskapsbanken

Jeanette vil høre hva unge voksne mener: Hva mener du om Nord-Norge? Hva må til for å gjøre landsdelen mer attraktiv?

For tredje gang inviterer Kunnskapsbanken Nord-Norge unge nordlendinger til å si sin mening. – De fleste snakker om de unge, men svært få snakker med dem, sier Jeanette Gundersen.

Publisert Sist oppdatert
Heia! Husk å følge oss på Facebook:

Barometer X er de unge i nords egen undersøkelse hvor de kan fortelle om deres fremtidstro, og hvordan landsdelen kan bli mer attraktiv for å bo, leve og jobbe.

Undersøkelsen er utviklet av Kunnskapsbanken og SpareBank 1 Nord-Norge og ble sendt ut for første gang i 2020.

Tredje runde er sendt ut og Kunnskapsbanken er veldig spent på årets resultat.

– Undersøkelsen vokste frem som en erkjennelse av at de fleste snakker om de unge, men svært få snakker med de unge. De unges stemmer er viktig og det er de som er fremtiden i nord.

Det sier Jeanette Gundersen, leder for Kunnskapsbanken.

For kommuner og fylke gir undersøkelsen innsikt i blant annet hvordan de unge opplever tjenestetilbudet i sitt område. Det gjelder både det digitale, kollektivtilbudet og hvordan kommunen skårer på innbyggerinvolvering.

Tallene fra tidligere undersøkelser viser blant annet at unge er mindre tilfreds med tjenestetilbudet i de mindre sentrale kommunene og at helsetilbudet er for dårlig.

Likevel er 81 % helt eller delvis fornøyd med å bo i Nord-Norge. 46% er helt enige i samme påstand.

Et av funnene fra forrige BarometerX: Karrieremuligheter.
Et av funnene fra forrige BarometerX: Karrieremuligheter.

Privatøkonomi og livsvalg

I Barometer X blir respondentene spurt om alt som ligger til grunn for de unges livsvalg og karrieremulighetene dere. I 2021 valgte de også å ta med privatøkonomi inn i undersøkelsen.

– Sparebank 1 Nord-Norge ser hvor tett privatøkonomi ligger til egen helse. I ytterste konsekvens kan privatøkonomien påvirke private relasjoner, jobb og det generelle privatliet. Sier Gundersen.

Bærekraftighet er også noe som opptar unge i dag. I undersøkelsen kartlegges det i hvilken grad bærekraftighet i privatlivet og yrkeslivet er viktig – og hvor mye det påvirker avgjørelsene de unge tar.

Endring i måten de unge jobber på

De kanskje mest omtalte resultatene fra tidligere BarometerX handler om karrieremuligheter i nord. Samtidig som landsdelen sies å flomme over av muligheter, ser ikke de unge i Nord-Norge alle disse mulighetene.

– 61 % ser for seg å få relevant jobb i Nord-Norge etter endt utdanning, men bare 21 % er enige i at det å jobbe i nord gir gode karrieremuligheter, sier Gundersen.

Barometer X viser at de unge har et annet mønster enn hva som var vanlig for bare en generasjon siden. I dag sier hele 44 % av unge at de ser for seg å bytte arbeidsgiver innen de neste to årene.

Gundersen forklarer at det kan bety at arbeidsgiverne er nødt til å tilpasse seg de nye arbeidstakernes forventninger for hvordan arbeidsforholdet skal være.

De unge ønsker gjerne at arbeidsgiveren dekker videreutdanning og relevant kompetanseheving.

Spent på utviklingen

– Det finnes få tall på tidligere meninger fra de unge, så her er Kunnskapsbanken og Barometer X unikt. Det er svært lite innsiktsarbeid som er gjort tidligere opp mot denne målgruppen, mener Gundersen.

Hun er spent på hvordan svarene endrer seg i år. Hun tenker at forårets undersøkelse har vært påvirket av pandemien, og svarene er nok en gjenspeiling av en usikker verden. Samtidig var tallene fra 2020 ikke særlig mye bedre som under pandemien når det kommer til jobbmuligheter.

– Usikkerheten rundt jobbmarkedet var nok påvirket av mye permitteringer under pandemien, sier hun.

I år håper hun undersøkelsen viser litt mer fremtidstro og at de unge ser litt flere karrieremuligheter enn før. Rekrutteringssituasjonen er i dag en helt annen enn for et år siden.

Jeanette Gundersen på Arendalsuka – i diskusjonen om å gå fra ord til handling.
Jeanette Gundersen på Arendalsuka – i diskusjonen om å gå fra ord til handling.

Fra ord til handling

For næringslivet er det viktig å bruke denne innsikten som skaffes, mener Jeanette Gundersen.

Skal rekrutteringen fremover bli enklere må næringslivet se på hva de unge ønsker og hvor de unge er.

Kunnskapsbanken har valgt å markedsføre Barometer X gjennom blant andre TikTok og Snapchat. På denne måten får de god rekkevidde og en mangfoldig svargruppe.

– Det er viktig å være synlig også utenfor landsdelen og universitetene rundt i landet. Skal vi kunne rekruttere unge til Nord-Norge må arbeidsgiverne være synlige før studentene er ferdige. Svært mange får seg jobb før de har fullført studiene, sier hun.

Et av tiltakene som har vært gjort var sommerjobbprosjektet 1000 Jobber. I samarbeid med Samfunnsløftet og SpareBank 1 Nord-Norge lyste næringslivet ut over tusen sommerjobber.

Gjennom dette tiltaket synliggjorde 1000 Sommerjobber både arbeidsgiveren og stillingene.

En enkel oppfordring fra Kunnskapsbanken til næringslivet er å lyse ut stillinger og vise de unge at stillingene er tilgjengelige.

Ikke bare vis frem jobben, men også vis frem historiene, lokalmiljøet og hele livet i det aktuelle området. Da vil arbeidstakerne komme av seg selv.

Ta gjerne kontakt!

Angelica Remen når du på e-post eller ‭958 68 201‬. Hun kan hjelpe deg med både stillingsannonser, markedsføring og andre tjenester rundt din merkevarebygging.

Powered by Labrador CMS