Markedsføring for Sortland kommune

Kommunalsjef Terje Kili i Sortland kommune jakter stadig ny kompetanse.

Denne kommunen løfter fram videre karriere som en god grunn: – Slik må vi tenke for å få tak i flinke folk

Sortland lykkes stadig med å rekruttere ny kompetanse til teknisk. Blant annet fordi det er en attraktiv arbeidsplass å ha på CV-en, tror kommunalsjef Terje Kili.

Publisert Sist oppdatert

Regionsenteret Sortland, den største kommunen i Vesterålen. 10.000 innbyggere, kultur, handel og mange servicetilbud i sentrum. Selvsagt omgitt av fantastisk natur.

Men også en attraktiv arbeidsplass for unge ingeniører, jurister, geologer og naturforvaltere.

De siste årene har store deler av teknisk sektor i kommunen gjennomgått et betydelig generasjonsskifte.

På et fagfelt hvor mange opplever rekrutteringen vanskelig, har Sortland lyktes.

Vil du høre mer om gjengen på teknisk?
Sjekk ut vår podkast fra i fjor høst:

En rolle Sortland må ta

Det er tildels en selvforsterkende kraft. Et ungt og solid faglig miljø med mye kompetanse tiltrekker seg gjerne enda flere.

Et slikt miljø skaper en attraktiv arbeidsplass. Og attraktive arbeidstakere – også for næringslivet og andre offentlige virksomhet.

– For både unge og voksne som tenker en karriere, kan vi være et sted å utvikle seg. Som et regionsenter og den største kommunen i Vesterålen er det nok litt av den rollen vi må ta, sier kommunalsjef Terje Kili.

– Ja, det betyr at vi noen ganger vil miste kompetanse videre. Flinke folk har vi bare til låns i dag. Og hadde vi ikke utviklet folk som blir attraktive, hadde vi kanskje heller ikke klart å ansette dem i første omgang.

Søker enhetsleder og rådgiver eiendom

Et nylig eksempel er Kato Lund. Etter sju år i kommunen begynte han nylig i jobb som teknisk leder for Holmøy, som bygger et nytt lakseslakteri i Sortland.

– Når de største selskapene i kommunen kan rekruttere fra oss, forteller det noe om nivået her, mener kommunalsjef Kili.

  • Det betyr igjen at Lunds plass må fylles i organisasjonen. Nå søker kommunen derfor enhetsleder plan og forvaltning, som skal lede 17 engasjerte ansatte innen byggesak, plan, naturforvaltning og geodata.
  • Og i et regionsenter hvor det stadig bygges og utvikles, må teknisk stadig styrke kompetansen. Derfor skal kommunen nå også ansatte en ny rådgiver eiendomsforvaltning på teknisk drift.

Noe for deg? Les videre, sjekk utlysningene – eller meld din interesse for jobbene her

Her kan du bidra til utvikling av Blåbyen...

Sortland,Bridge,,Northern,Norway,,Vesteralen,Mountain,Chain,In,The,Background

Og bruke fritida i Vesterålens ville natur. Hvor Møysalen med 1262 meter over havet rager aller høyest.

Ikke låst på én kompetanseprofil

Faglig utvikling, arbeidsmiljø og karrieremuligheter er nevnt. Et annet moment som er viktig for å lykkes, er at kommunen gjerne ikke er låst på én type kompetanse til stillinger. For eksempel ansatte teknisk nylig både en jurist og en fagskoleingeniør som byggesaksbehandlere.

Slik er det til en viss grad også i denne runden.

3 gode grunner til å velge Sortland kommune som din neste arbeidsgiver:

1. PASSE STOR: 10.000 innbyggere betyr at kommunen er stor nok til å ha gode fagmiljø. Du blir ikke alene på avdelingen, men kan lære av gode kolleger.

2. UTVIKLING OG KARRIERE: For den med ambisjoner, er Sortland kommune et sted med mange muligheter. Flere ansatte har fått nye oppgaver og ansvar.

3. FLEKSIBLE ARBEIDSDAGER: Så lenge du gjør jobben og det passer, er det stor grad av fleksibilitet. Med mulighet til både hjemmekontor og forskjøvet arbeidstid.

Det vil si at eksakt utdanning og fagbakgrunn ikke er det avgjørende for enhetslederstillingen. Her er kommunalsjef Kili tydelig på at kommunen søker mer enn leder enn en fagperson.

– Så må du selvsagt ha forståelse og kjennskap til plan og utvikling. Men en generell kunnskap om offentlig forvaltning er kanskje vel så viktig, sier han.

Når det gjelder rådgiver eiendomsforvaltning er det nok slik at man primært søker etter en jurist med noe kompetanse på eiendom. Men en person som kan eiendom og har solid forståelse for juss, kan også være aktuell.

Solid miljø for flere fag

Uansett hvor du kommer fra, vil Sortland kommune by på et juridisk fagmiljø som kanskje er få nordnorske kommuner forunt.

I dag har teknisk fire jurister fordelt på avdelingene. I tillegg har kommunen en egen kommuneadvokat i administrasjonen.

Slik er det også for de andre fagene og avdelingene på teknisk. Ansatterepresentant og oppmålingsingeniør Brynjar Larssen beskriver det slik:

– Sortland kommune har en størrelse som gjør det attraktivt å være ansatt her. Det er stort nok til å ha et godt fagmiljø, du er ikke alene om ting her. Samtidig er det ikke så større enn at du får stor variasjon i oppgaver og utfordringer, sier han.


Var dette interessant? Sjekk utlysningene, eller registrer deg enkelt i skjemaet under!

 
Powered by Labrador CMS