Annonse for Fremstr

Landets første traineeprogram for bærekraft: Sjekk disse 11 grønne jobbene i Tromsøregionen

Unge jobbsøkere utfordrer arbeidsgivere på bærekraft. I Tromsø svarer næringslivet med å lansere et eget traineeprogram for akkurat dette. Og nå lyses jobbene ut.

Her er alle traineestillingene:


– De spør oss som arbeidsgiver: Hva har vi tenkt å gjøre for å nå bærekraftsmålene?

Slik beskriver HR-manager Therese Kristiansen i KSAT det hun omtaler som et klart skifte i samtalen og tematikken rundt bærekraft.

Hun mener arbeidsgivere må være tydelig på hvilken bærekraftsprofil de har, når målet er å nå ut til den unge generasjonen.

For satelittselskapet har et av svarene vært å bli med i traineeprogrammet _FREMSTR, sammen med et antall andre bedrifter og offentlige arbeidsgivere i regionen.

– Vi kan velge å sette oss fremst på toget til grønn omstilling, eller vi kan bli dratt dit etter ørene, sier Trude Nilsen, direktør for Næringsforeningen i Tromsøregionen.

– Samtidig som næringslivet sliter med å tiltrekke seg kompetanse, vet vi at unge er opptatt av bærekraft. Og derfor lanserer vi _FREMSTR, for å nå ut til disse, fortsetter hun.

En unik jobbmulighet

Men hva er et traineeprogram?

Først og fremst en unik mulighet til å få sin første jobb, forklarer prosjektleder Emilie Isaksen.

– Ofte konkurrerer man mot kandidater som har fem-ti års erfaring. Her er det motsatt, sier hun.

Direktør Trude Nilsen og prosjektleder Emilie Isaksen, Næringsforeningen i Tromsøregionen.
Direktør Trude Nilsen og prosjektleder Emilie Isaksen, Næringsforeningen i Tromsøregionen.

– For å få en av traineejobbene, kan det ikke være mer enn to år siden fullført bachelor eller mastergrad. Du kan ikke være student fortsatt. Og må være under 35 år.

Samtidig er et traineeprogram ikke bare en jobb. Gjennom året programmet varer blir du med på et spennende løp med både faglig og personlig utvikling og sosiale samlinger.

Hva er Fremstr?

  • FREMSTR er norrønt, og betyr fremst, og gå foran. Navnet forplikter, og traineeprogrammet har som ambisjon å bli en pådriver for rekruttering av bærekraftskompetanse til næringslivet i nord.
  • _Fremstr er et nettverk av fremoverlente virksomheter og unge talenter som ønsker å jobbe med bærekraft. Nettverket ledes av Næringsforeningen i Tromsøregionen, og består av både private og offentlige virksomheter fra samme region.
  • Felles for alle er at man anerkjenner mulighetene som ligger i å utvikle nye løsninger, som er med på å skape en bedre morgendag – for miljøet, økonomisk og sosialt.
  • Les gjerne mer på Fremstr.no

For spørsmål om programmet, kontakt:

Og siden dette er et helt nytt program, får de første trainee-ene være med på å forme det.

– Nettverket må være på deres premisser, og målet er at det også skal leve videre som et alumninettverk når programmet er over, sier Isaksen.

Her kan du forme din egen jobb

En av bedriftene som er med på første runde av Fremstr og nå har lyst ut traineestilling, er Ishavskraft.

– Vi jobber med bærekraft i alt vi gjør, og vi begynte å «logre med hele kroppen» da vi hørte om Fremstr, sier administrerende direktør Stig Hanssen.

Samtidig som det alltid har vært viktig for en som selger fornybar energi, blir temaet også her stadig viktigere og mer sentralt.

Stig A. Hanssen, Ishavskraft.
Stig A. Hanssen, Ishavskraft.

Ishavskrafts utlysning er slik sett også et godt eksempel på det unike i dette programmet: Her får du være med å forme din egen jobb.

Det overordnede målet er å videreutvikle selskapets satsing på bærekraft, blant annet utvikling av nye produkter og tjenester.

Samtidig er de konkrete arbeidsoppgavene og kvalifikasjonene ganske åpne.

– Det er fordi vi ønsker søkere med forskjellig kompetanse, og vi er ganske spent på hvilken søkermasse vi får. Utlysningsteksten er helt bevisst ganske åpen, sier Hanssen.

Livet som trainee i Tromsøregionen byr på full pakke. Det vil si spektakulær og eventyrlig natur

En by med utallige tilbud innen kultur og uteliv

Og selvsagt: Store muligheter for å bygge karriere

Kommunene også med

– Det er interessant å se hvordan ganske mange har valgt å gå for en ganske åpen søknadstekst. Slik får trainee-ene en ganske unik mulighet til å forme sin egen hverdag, påpeker Emilie Isaksen.

Blant arbeidsgiverne finner vi både energi, finans, konsulentbransjen, teknologi og eiendom. Her er også de tre kommunene Tromsø, Balsfjord og Karlsøy.

Sistnevnte har valgt å bruke traineeprogrammet til en stilling som kommunikasjonsrådgiver. En av oppgavene kan bli en mulighetsstudie for det grønne skiftet i Karlsøy.

Men også oppgaver utenfor det tradisjonelle bærekraftsarbeidet. I den grad noe vil være det.

Karlsøy-ordfører Mona Benjaminsen.
Karlsøy-ordfører Mona Benjaminsen.

– Bærekraft kommer til å bli sentralt i alt vi gjør, både økonomisk, sosial og miljø. For oss som en liten kommune langt mot nord må vi gjøre det til en del av vår konkurransekraft. Vi må finne den kraften, kommunisere det og appellere til nye generasjoner, sier ordfører Mona Benjaminsen.

For en liten kommune som Karlsøy, handler det også om at selve kommunen må være bærekraftig. Hvordan tiltrekker man seg framtidas innbyggere og arbeidstakere?

– Her er det politikere som tar beslutninger fra et ganske stagnert ståsted. Vi har høy snittalder og trenger å bli utfordret. For en offensiv trainee skal vår dør være veldig åpen, sier Benjaminsen.

Gi kandidatene et fellesskap

Personalsjef Aina Isaksen i Karlsøy håper traineeprogrammet skal gi gode søkere til kommunen. Gjerne kandidater som velger å bli.

– Som mange kommuner kan det være krevende for oss å rekruttere kompetanse. Men minst like vanskelig er det å holde på kompetansen; vi ser at folk drar videre raskt. Et av momentene de peker på er et begrenset faglig miljø i en liten kommune, sier personalsjefen.

– Når vi rekrutterer gjennom et traineeprogram, er målet at det også kan være viktig som et fellesskap og gjøre oss mer attraktiv som arbeidsgiver, tenker Isaksen.

Her kommenterer administrerende direktør Stig Hanssen i Ishavskraft:

– Det er definitivt også områder vi og Karlsøy kommune kan samarbeide om. Jeg ser for meg at trainee-ene kommer til å ha mye kontakt i hverdagen, sier han.

Gjerne også etter at traineeprogrammet er over, for dem som velger å bli værende i det nordnorske arbeidslivet.

Og kanskje er det nettopp disse trainee-ene som om 10 år er toppsjef og ledere i Ishavskraft og Karlsøy kommune?

Les mer på Fremstr.no, eller sjekk alle stillingene her:

    Powered by Labrador CMS