Jonas Simonsen – arbeidslivscoach i Nav.

Mangel på arbeidskraft gir utfordringer for mange. Men er du klar over alle mulighetene Nav har for å bistå?

Har du hørt om «rekrutteringsutdanning»? Det er en av de mange mulighetene Nav kan bidra med for å skaffe kompetanse. Her er 5 gode tips fra arbeidslivscoach Jonas Simonsen.

Publisert Sist oppdatert
Heia! Husk å følge oss på Facebook:

Jonas Simonsen startet som arbeidslivscoach hos NAV Troms og Finnmark 1. januar 2020. Etter noen uker med opplæring fikk han ansvar for Restaurant, hotell, reiseliv og kultur.

– Det var så rolig og lite å gjøre i denne bransjen, så sjefen mente det var et fint sted å starte for meg, sier 29-åringen og ler litt.

Noen dager senere smalt det. Norge stengte ned og innboksen til Jonas var brått stappfull.

Det ble en hard start og en bratt læringskurve. God hjelp fra dyktige medarbeidere gjorde arbeidsdagene mye enklere i en vanskelig pandemi-hverdag.

Etter pandemien har arbeidsledigheten falt kraftig. Mange arbeidstakere og særlig utenlandske har blitt borte fra markedet.

Noen mener dette er kun på grunn av Covid-19, men her forteller Jonas at nedgangen har vært merkbar siden 2018. Utenlandsk arbeidskraft har vært med på å gjøre tilgangen enklere, men nå er de ikke her og markedet blir ikke mettet.

– Fagarbeidere er vanskeligst å få rekruttert i dag. Dette til tross for at Nordland utdanner i prosentandel flest fagarbeidere i landet på videregående nivå, klarer vi ikke å beholde dem i landsdelen. Hvorfor, spør Simonsen.

Og hva kan arbeidsgivere gjøre for å få tak i kompetansen?

Nav gjør mye for å bidra til arbeidslivet – blant annet samarbeid med Arctic Race.

Her er de beste rådene fra Jonas Simonsen, inkludert gode tips til hva Nav kan bistå med:

1. Finn ut hva som er viktig for kandidatene

Den engasjerte 30-åringen mener det er viktig å tenke alternativt i metoden vi rekrutterer de unge. Det er svært viktig at du setter deg inn i hva arbeidstakerne og du selv mener er viktig for et godt arbeidsmiljø.

I Nord-Norge mener svært få at hjemmekontor er en viktig prioritering, men i Oslo er hjemmekontor førsteprioritet.

Skal du da hente mennesker fra Oslo til Nord-Norge må bedriften kanskje revurdere hjemmekontor ordningen.

2. Ikke skriv lange og lukkede stillingsannonser

Bedriften bør også tenke på hva de egentlig søker etter. Mange krav og uendelige lister kan ofte føre til ekskludering av aktuelle kandidater.

Med en åpnere stillingsannonse og fokus på hva bedriften kan tilby kan rekrutteringen bli enklere.

Simonsen har en liten bønn til alle arbeidsgivere der ute: Søk etter interesserte - ikke motiverte ansatte. Mennesker som har vært utenfor arbeidslivet vet kanskje ikke hva som skal til for å være motivert for arbeidsoppgavene.

Med god opplæring, mentorordning og jobbskygging vil du til slutt få de mest takknemlige og motiverte ansatte.

3. Hvis du prøver noen med «hull i CV-en», kan NAV stille med tilskudd

Jonas forteller at Nav kan bidra i rekrutteringsprosess og i søkeprosessen.

Lønnstilskudd gis til bedrifter som ønsker å ansette mennesker som har vært utenfor arbeidslivet en stund. For å gjøre starten enklere for bedrift og arbeidstaker kan Nav bidra med en prosentandel av lønnen.

De kan dekke opptil 60% av den totale lønnskostnaden av en 50% stilling og det trenger heller ikke være en fast stilling.

– Det er viktig å poengtere at det er kandidatens behov som alltid skal komme i første rekke, sier Simonsen.

4. Unge kan både beholde stønaden og få dekket utdanningen

Er arbeidstakeren over 23 og tilmeldt NAV Troms og Finnmark kan rekrutteringsutdanning være en løsning for bedriften og kandidaten.

I noen tilfeller kan det være vanskelig å sette seg på skolebenken igjen i voksen alder.

Løsningen kan da være at bedrift og NAV samarbeider om utdanningen til kandidatene.

– For en som ønsker å utdanne seg til kokk tar dette normalt 4 år. Dette kan vi ved hjelp av en fantastisk avtale med fylkeskommunen i Troms og Finnmark korte ned med flere år, sier Jonas Simonsen.

Utdanningsløpet for kokk blir derfor kun 2,5 år. Det avlegges fagprøve ved endt tid.

– Vi har de samme mulighetene for tømrer/betongarbeider, fiskeri/havbruk, helse, med flere. Kandidatene vil selvfølgelig ikke miste stønaden når de går i et slik utdanningsløp, sier Simonsen.

– Vi kan i lag bidra til å øke utdanningsnivået i fylket samtidig som bedrifter får flere folk. Ingenting er vel bedre enn det?

5. Sosial bærekraft

Dette er bare noen få av tiltakene som finnes.

– Bedriftene må legge en langsiktig strategi for sosial bærekraft. Da vil resultatene komme i form av fornøyde og engasjerte ansatte, forklarer Simonsen.

Det er ikke den ene personen som kommer fra Nav i år som gjør en forskjell for bedriften – det er ringvirkningene som kommer ved å inkludere.

– Vet de ikke hvordan en strategi for mangfold og inkludering skal utarbeides kan Nav hjelpe til med det også, understreker han.

For kandidater forteller Simonsen at det er viktig å se verdiskapningen som skjer i Nord-Norge.

Det er mulighetenes land her nord, med sikre arbeidsplasser, økonomiske goder i Nord-Troms og Finnmark og en utrolig utvikling.

– Jeg oppfordrer alle som ønsker seg jobb til å se annerledes på stillingene som lyses ut. Våg deg til å søke og ta en sjanse i nord. Du kommer garantert ikke til å angre!

PS! Nav kan gi gode råd om dette. Men Jonas Simonsen vil ikke hjelpe deg med akkurat det lengre. Han begynner i høst i ny jobb i Næringsforeningen i Tromsøregionen.


Ta gjerne kontakt!

Angelica Remen når du på e-post eller ‭958 68 201‬. Hun kan hjelpe deg med både stillingsannonser, markedsføring og andre tjenester rundt din merkevarebygging.

Powered by Labrador CMS