Fra lanseringen av Konjunkturbarometeret forrige uke. Gard Michalsen (t.v.) i samtale med Jørgen Bunk Olsen, Vilde Elfrida Gamst og SNN-sjef Liv Ulriksen.
Fra lanseringen av Konjunkturbarometeret forrige uke. Gard Michalsen (t.v.) i samtale med Jørgen Bunk Olsen, Vilde Elfrida Gamst og SNN-sjef Liv Ulriksen.

KOMMENTAR:

Mange spennende jobber, sier du? Vel, de unge ser dem ikke. Og det må du gjøre noe med

Nord-Norge skriker etter folk – samtidig som unge voksne ikke tror på gode karrieremuligheter her nord. Hva kan du som arbeidsgiver gjøre med det? Her er 6 gode råd.

Publisert Sist oppdatert
Heia! Husk å følge oss på Facebook:

Forrige uke oversvømte Sparebank 1 Nord-Norge og Kunnskapsbanken landsdelen med tall, statistikk, perspektiver og spådommer.

Befolkningsveksten stopper opp, fødselstallene faller, innvandringen forsvinner og vi blir stadig eldre i nord.

Disse grafene bør bekymre alle som er opptatt av befolkningsutviklingen i nord.
Disse grafene bør bekymre alle som er opptatt av befolkningsutviklingen i nord.

Samtidig skjer det eventyrlig mye bra, med grønn industri, ny energi og utallige gode nyheter fra nordnorsk næringslivet.

Men problemet for det siste, er den førstnevnte situasjonen: Landsdelen mangler folk. I særdeleshet unge voksne med riktig kompetanse.

Og kanskje aller mest alarmerende: Til tross for mange ledige jobber i både offentlig og privat sektor, så tror ikke disse ungdommene på karrieremulighetene i nord.

Lukket arbeidsmarket, usynlige muligheter

Undersøkelsen BarometerX og prosjektet Unge stemmer fra Kunnskapsbanken Nord-Norge gir noen oppsiktsvekkende signaler. Gjennom både kvantitative og kvalitative metoder er budskapet fra unge mellom 18 og 34 klart:

  • De er stolte av å være nordlendinger.
  • Men flertallet tror ikke på karrieremulighetene i nord.
  • Og de mange jobbmulighetene som finnes, er ikke synlige nok.
Fra prosjektet «Unge stemmer»
Fra prosjektet «Unge stemmer»

Arbeidsmarkedet fremstår lukket, er budskapet. Som jobbsøkere opplever de at relevante stillinger ikke lyses ut. Og at stillingsannonsene heller ikke vektlegger det unike ved å leve og arbeide i nord.

De unge «ønsker et arbeidsmarked som synliggjør karrieremulighetene som finnes».

Landsdelen med de mange mulighetene, bedriftene og arbeidsgiverne som mangler folk, må begynne å vise seg fram.

...her kan du se forrige ukes KBNN Spesial:

Hva kan du gjøre med dette?

Med mindre du synes dette er greit, må noe gjøres.

Den dårlige nyheten er at det ikke finnes noen quickfix. Den gode nyheten er at det er mye du kan gjøre – som i kan gi god effekt over tid.

Og det trenger ikke være veldig vanskelig. Her er seks enkle, konkrete råd:

1. Still deg spørsmålet: Hva gjør du i dag?

Før du finner ut hva du skal gjøre, er det naturlige første steget å se tilbake på hva du gjør og har gjort.

Hvordan rekrutterer du i dag? Tenker du Employer Branding? Skriver du stillingsannonser som tiltrekker seg søkere? ? Finnes det god og relevant informasjon for kandidater på dine digitale kanaler?

En god test for mange kan være å sette seg i modus til en jobbsøker, begynne på Google og prøve å finne informasjon om din virksomhet. For noen vil det bli en vekker.

2. Lag en strategi, og den trenger ikke være komplisert

Når du har reflektert over hva du gjør i dag begynt å tenke på nye ideer, er stikkordet systematikk. Bevisste og forutsigbare prosesser øker sjansen for å lykkes.

I jakten på slike strategier kan du gjerne lære av de beste. For eksempel den internasjonale vekstbedriften KSAT i Tromsø. Og som selskapets HR-leder Therese Kristiansen sa det under presentasjonen av Konjunkturbarometeret forrige uke:

Det trenger ikke være veldig vanskelig. Kanskje bare én eller to sider om hva som er målet, hvem du ser etter og hvordan dere skal få tak i dem.

3. Fortell historien om menneskene

Hvordan er deres nettsider og kanaler i sosiale medier? Som oftest er de rettet mot kunder og leverandører.

Så hvor snakker du til attraktive kandidater? Og forteller du historien om det aller viktigste på enhver arbeidsplass – menneskene?

En enkel lakmustest er for eksempel: Finnes det bilder av ansatte på nettsidene?

Tiltakene trenger ikke være veldig store. Du kan begynne med en side eller historie som forteller hvem dere er. Og noe så enkelt som å presentere én medarbeider på nettsiden og sosiale medier hver fredag?

4. Hvorfor skal de beste komme til dere? Finn de gode grunnene!

Nåtidens og særlig fremtidens arbeidstakere kan velge og vrake i muligheter, steder og spennende jobber. Da må du finne ut hvorfor kandidatene skal velge din virksomhet, og fortelle om det.

Disse grunnene er heller ikke statiske. For eksempel har mye endret seg etter pandemien, og mange arbeidstakere forventer fleksibilitet i dag. Kan du tilby dem det?

5. Selvsagt skal du lyse ut stillingen!

Budskapet fra de unge voksne om at spennende stillinger ikke lyses ut, er alvorlig. Det er dessverre ikke utypisk for nordnorske småbyer at attraktive muligheter deles ut til bekjente eller interne kandidater uten reelle prosesser.

Selv om du kanskje løser et akutt behov der og da, er det problematisk.

I realiteten senker dere ambisjonsnivået og risikerer å miste gode kandidater. Prosessen blir dessuten svakere når interne søkere ikke måles mot eksterne.

Usynlige prosesser er dessuten dårlig Employer Branding. Hvordan skal du bygge merkevare som arbeidsgiver når ingen vet om mulighetene?

Skjer dette ofte i lokalsamfunnet, forsterker problemet seg. Et arbeidsmarked hvor mulighetene ikke er synlige, tiltrekker seg i sum færre kandidater. Det taper alle på.

6. Hvor når du kandidatene?

Tradisjonelle stillingsannonser oppsøkes gjerne av dem som er på aktiv jobbjakt eller står uten arbeid. Her kan det selvsagt finnes gode kandidater.

Gjentatte undersøkelser viser at flertallet av de som vurderer å bytte jobb, ikke leter aktivt. Og det er gjerne her du finner de beste.

Hvordan skal du nå dem? Her finnes det ikke ett riktig svar, og svaret er gjerne en kombinasjon. Det være seg aviser, portaler, sosiale medier og nisjemedier. Får du i dag for få søkere, bør første steg være å tenke på nye kanaler for nå kandidatene.

Når skal du begynne med alle disse punktene?

Det er ingen grunn til å vente. Kanskje du skal begynne en rekrutteringsprosess denne uka. I så fall er dette en perfekt anledning til å ta innover deg budskapet fra de unge voksne.

Og tenke på hvordan akkurat du kan bidra til å synliggjøre alle mulighetene her nord.

Powered by Labrador CMS