Bo og leve i Steigen i Salten

Flere arbeidsplasser, og kommunen vokser. Har Steigen knekt koden?

Mange kommuner snakker om vekst i befolkningen, og flere næringsetableringer. Steigen er en av de som lykkes, men hvordan har de klart det?

Publisert Sist oppdatert

Skal du besøke én nettside for å finne mer informasjon, så er det: Lev i Steigen

Det skal vi komme tilbake til, men først; en kort oppsummering. Steigen er en ganske stor kystkommune nord for Bodø, der folk tradisjonelt lever av landbruk, fiske og havbruk. Bosetningen er relativt spredt, og kommunen har ingen definitive tettsteder, men det bor ca 500 innbyggere omkring administrasjonssentret Leinesfjord, mens andre velger å bosette seg i bygder som Nordfold, Bogen og Engeløya.

Steigen er det du trygt kan kalle en typisk primærnæringskommune, der mange er bønder og fiskere. Samtidig er det jobbmuligheter innenfor mange ulike næringer, både privat og offentlig. Havbruk og reiseliv er næringer i vekst, samtidig som fiskeri og landbruk fremdeles er viktige næringer. Steigen er en av de største jordbrukskommunene i Nordland, og har et allsidig husdyrhold med hovedvekt på melkeproduksjon, sau og svin, der det finnes en rekke unge, driftige bønder som investerer i moderne drift. Steigen har også en viktig sjarkflåte, og båtene i kommunen ilandførte i 2021 en fangst på 549 tonn, det aller meste torsk og lignende arter.

Næringsutvikling og etablering

De senere år har oppdrettsnæringen etablert seg med flere anlegg, med stamfiskeanlegg, settefiskanlegg og slakteri som representerer hele næringskjeden i bransjen. Hovedkontoret for storkonsernet Cermac ligger i Nordfold. Oppdrett skaper mange nye jobber, og gir en høyere verdiskapning og sterkere omsetningsutvikling i Steigen enn ellers i Nordland de senere årene. Steigen Næringsforum er en medlemsorganisasjon for næringslivsaktører i Steigen og har som formål å arbeide med å styrke miljøet, skape utvikling og samhold. Både næringslivet og kommunen jobber aktivt for å øke antall stedsuavhengige arbeidsplasser og private aktører har derfor tilrettelagt for kontorfellesskap flere steder i kommunen.

Enestående skjærgård

Som så mange kystkommuner har Steigen trukket vinnerloddet når det gjelder naturopplevelser. Noen mener Steigen er den flotteste naturhemmeligheten i Nordland, men uansett er det stor variasjon i naturtyper. Ut mot Vestfjorden kan du nyte utsikten til Lofotveggen, og står du i fjæra og ser mot øst, så kan du hvile øyet på spektakulære fjell. Steigen byr på en enestående skjærgård med den karakteristiske nordnorske kontrasten mellom kritthvite strender og grønt, iskaldt vann, men har også snillere innlandsområder med elver, fiskevann og daler. Naturen gir fantastiske muligheter for aktiviteter, så her er det bare å forsyne seg av fiske i hav eller elv, oppmerkede turer - både de utfordringene som ligger i fjellet og de kortere, mer barnevennlige turene i nærmiljøet.

Steigen,Mountains,With,Sunset,Background,Lofoten,Islands

Steigen - et Nord-Norge i miniatyr

Motorhome,Parking,Nearby,The,Water,At,Engeloya,,Norway.,The,Wall

Et yndet sted for nybyggere og turister

Mens de fleste nordnorske småkommuner opplever synkende folketall, har utviklingen i Steigen vært stikk motsatt; folketallet har vært stabilt de siste 15 årene og fra 2015 det steget. I løpet av 2023 økte det med 100 innbyggere. Dette skyldes både stor tilflytting og høye fødselstall og Statistisk Sentralbyrå spår at befolkningen vil øke også i årene fremover. Flere innbyggere har ført til et trangere boligmarked, men det jobbes kontinuerlig med å frigjøre boliger, tilrettelegge for boligbygging og tomteutvikling. Å flytte til Steigen er et valg av livsstil. Prosjektet «Lev i Steigen» er kommunens verktøy og arbeider sammen med grendelagene i boligmarkedet, og har i oppgave å markedsføre Steigen som et attraktivt sted å bo og leve, og tilbyr også tilflytterservice.

Ny optimisme

Lev i Steigen er nok en del av årsaken til det økende innbyggertallet. En annen grunn er «Steigenmodellen», en unik yrkesfaglig linje hvor yrkesutdanning skjer ute i bedrift og eleven mottar lønn fra dag én. Steigenmodellen bidrar til at ungdommen har mulighet til å ta utdanning i hjembygda, og får en praktisk og glidende overgang fra skole til arbeidsliv. Steigenmodellen bidrar til at de unge slipper å flytte for å ta utdanning, noe som også påvirker det sosiale livet i kommunen. Satsing på ungdom, småbarnsfamilier og kompetansearbeidsplasser har gitt vekst og ny optimisme i Steigen, og da er det ikke så rart at Steigen ofte løftes frem som et eksempel for andre nordnorske kommuner.

Fem fine lenker å sjekke ut:

  1. Lokalavisen Nord-Salten gir deg daglige oppdateringer fra Steigen.
  2. Steige kommunes nettsider har den informasjonen du trenger for å flytte hit.
  3. Lev i Steigen har også masse informasjon som får deg i gang.
  4. Nav Arbeidsplassen: Her får du oversikt over ledige stillinger i kommunen.
  5. Steigen har en egen Facebook-side for kjøp og salg. Se hva du finner her.

Hjelp, hvor finner jeg bolig i Steigen?

Vurderer du å kjøpe bolig, finner du et velfungerende marked, relativt rimelige hus – og det meste legges ut på Finn.no.

Det samme gjelder ikke leiemarkedet. Her går det meste på bekjentskaper, jungeletegrafen og kanskje aller mest:

Lokale Facebook-grupper. Her virker ofte «ønskes leid» bra. Et annet godt tips er gjerne å spørre arbeidsgiver om råd.

Hvilket fritidstilbud og kulturliv finnes?

Lag, foreninger, dugnadsånd og grendelag lever fortsatt i beste velgående i Steigen, som naturligvis har et rikt kulturliv som i hovedsak er basert på lokale krefter. 

For eksempel Steigen Sagaspill, Steigenkoret, Steigen Historielag, Steigen kulturskole og Steigen sportsklubb. I tillegg kommer flere små og store lag og foreninger som er med på å skape et bredt kulturliv. 

Og hvordan kommer man seg hit?

Hurtigbåten går daglig til og fra Steigen - både til Bodø og til Svolvær. Stoppene i Steigen er Bogøy, Nordskot og Helnessund. 

Når båten på grunn av vær og vind ikke går, kan du heller ta bussen til Bodø eller Fauske. Steigen ble fergefri i 1990. Med bil bruker du ca. 3 timer til og fra Bodø, der nærmeste flyplass ligger, men det tar bare 45 minutter før du er på E6.

Jobber, arbeidsplasser og historier fra Steigen i Salten

  • Hvor?

  • Hva?

Powered by Labrador CMS