Hanna Arctander er gjerne med på havet når det passer seg.

Hanna (25) rykker opp og blir daglig leder for Norges Kystfiskarlag: – Hadde angret om jeg ikke søkte

Etter halvannet år som rådgiver, blir Hanna Arctander tidenes yngste sjef for Norges Kystfiskarlag. – Kystfiskerne er bærebjelkene langs kysten, mener hun.

Publisert Sist oppdatert
Heia! Husk å følge oss på Facebook:

– Jeg måtte gå noen runder med meg selv og tenke nøye gjennom det, sier Hanna Arctander, som snart tar over som daglig leder i Norges Kystfiskarlag.

Norges Kystfiskarlag ble stiftet i 1987, og er en medlemsbasert organisasjon for fartøyeiere og mannskap i den mindre kystflåten.

Organisasjonen holder til på Ramberg i Lofoten, har i dag rundt 700 medlemmer fordelt over hele landet. De jobber primært for å ivareta kystfiskernes faglige, sosiale, økonomiske og kulturelle rettigheter.

Jeg trives så godt her, og da stillingen som daglig leder ble ledig bestemte jeg meg til slutt for å søke. Man påtar seg mye ansvar, så det blir både spennende og utfordrende. Men jeg hadde angret om jeg ikke hadde søkt, sier Hanna.

Hun er vokst opp i sør, men har navn og slekt fra Lofoten. Nå bor hun her selv.

Fra Oslo til Lofoten

Hanna er født og oppvokst i Oslo, men hele farssiden av slekten kommer fra Lofoten. Bestefaren hennes, Kjartan Arctander, var med å starte Lofoten trålerrederi på 60-tallet.

– Jeg var interessert i nordområdene og politikk, og valgte derfor å studere statsvitenskap i Tromsø. Planen var egentlig å gå videre med en master, men jeg ville få litt arbeidserfaring først.

Da stillingen som rådgiver i Norges Kystfiskarlag dukket opp, følte Hanna at det kunne passe henne godt.

Jeg skrev om norsk-russisk fiskerisamarbeid i bacheloroppgaven min, og tatt noen fag på Fiskerihøgskolen, og har en farfar som har jobbet innen fiskeri.

Selv om Hanna bare har jobbet som rådgiver i halvannet år, har hun opparbeidet seg god kunnskap og erfaring i organisasjonen.

– Fordelen med å jobbe i en liten bedrift er at man får være med på det meste. Vi er bare tre ansatte som alle bidrar på ulike områder, så jeg har lært mye på kort tid.

Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver

Selv om rollen som daglig leder byr på mye mer ansvar, er Hanna godt kjent med noen av arbeidsoppgavene som venter henne.

– Rådgiver og daglig leder jobber med mye av det samme. Som blant annet innebærer høringer, spørsmål rundt fiskeriforvaltning og reguleringer, og ha god kontakt med medlemmene.

Norges Kystfiskarlag får inn mange innspill, spørsmål og andre henvendelser fra medlemmer, og jobber for å ivareta deres ønsker.

Et klassisk bilde på de små fiskebåtene, nært land i nord.

– Det er mange motstridende interesser i fiskerinæringen, blant annet i forhold til reguleringer og tilgang på areal. Vår rolle er å representere den minste flåten, vanligvis sjarker.

Norge har en totalkvote på fiske, som etter lengde fordeles på de ulike fartøygruppene. I tillegg skal det tas hensyn til andre næringer, som for eksempel oppdrettsnæringen.

– Det blir jo etter hvert trangt langs kysten, og det er mange som ønsker å utnytte arealene. En typisk problemstilling er også spørsmålene rundt sentralisering eller opprettholde næringen i distriktene.

– Det er vanskelig å gjøre alle til lags, men vi skal i hvert fall sørge for å ta vare på flest mulig, forklarer Hanna.

Kvalitet og bærekraftig fiske

For å sikre rekruttering til fiskeryrket er Norges Kystfiskarlag opptatt av at det må avsettes romslige kvoter i åpne grupper, slik at man ikke er nødt til investere i dyre kvoter for å starte opp som fisker.

– Det koster mye å investere i båt og utstyr man trenger. Skal man måtte forholde seg til kvoter i tillegg vil det bli svært kostbart for mange. Det er viktig å sørge for at det skal være levelig å drive sjark.

– Hvorfor er de små fiskebåtene så viktig for norskekysten?

Vi mener de er bærebjelken for å opprettholde aktivitet langs hele kysten, slik at vi ikke bare sitter igjen med noen få store båter som tar hele den norske kvoten. Det bør være mulig å drive og bo der man kommer fra.

Hanna trekker også frem at de de mindre fiskebåtene på mange måter er mye mer bærekraftig.

– De har kort vei ut til fiskefeltet og bruker derfor mindre drivstoff. I tillegg fisker de på en skånsom måte, som gjør at de kan levere fersk fisk i beste kvalitet. Det er bra oss, for miljøet og fiskerne selv.

Flere kvinner ønskes i fiskerinæringen

Fiskerinæringen har de siste årene vært preget av kritikk for dårlige holdninger og trakassering mot kvinner. Flere har fryktet at kvinner ikke skal tørre å ta steget inn i fiskeryrket.

– Det er ingen hemmelighet at det har vært et holdningsproblem. Det er heldigvis ikke så utbredt, men det skjer, og det skal man ta seriøst.

Vi kan ikke la enkelte med dårlig holdninger ødelegge for de som drømmer om en karriere i fiskerinæringen, sier Hanna.

Det har heldigvis skjedd en positiv endring den siste tiden. Blant annet søker flere kvinner seg inn på studier innen fangst og fiske. Det jobbes også for å legge til rette for å kunne kombinere livet på havet med livet på land.

– Vi har spilt inn mange ordninger i forhold til det å kombinere småbarnslivet med fiskeryrket. Vi ønsker oss flere innspill fra kvinnelige fiskere, men det kan være utfordrende når vi ikke har så mange å spørre.

Hanna og Norges Kystfiskarlag jobber for å ivareta fiskernes ønsker og interesser

De små fiskebåtene bidrar til aktivitet langs hele kysten og leverer fersk fisk i beste kvalitet

Tidenes yngste leder

Selv blir Hanna nå tidenes yngste daglige leder i Norges Kystfiskarlag. Hun tar over etter Annsofie Kristiansen, som har jobbet i bedriften i åtte år.

– Det er veldig hyggelig å få tilbudet og jeg setter stor pris på tilliten med tanke på at jeg er såpass ung og ikke har vært her så veldig lenge.

– Det blir selvfølgelig utfordrende, men jeg har flinke folk jeg kan lene meg på og som jeg allerede har fått god hjelp fra. Det er bare å hive seg ut i det, smiler Hanna.

– Hva gjør du ellers, når du ikke bruker tiden på å sette deg inn i det som venter i ny stilling?

– Hest, det har jeg holdt på med hele livet. Også har jeg det jeg kaller en godværsbåt, som jeg drar ut på havet med og fisker når været tillater det.

– Jeg bor jo i Lofoten, så det er nesten obligatorisk å være mye ute i naturen!

Powered by Labrador CMS