Hammerfest er en av de nordnorske byene det kan lønne seg å flytte til.

Å flytte til Nord-Norge kan lønne seg: En familie på fire kan spare flere hundre tusen kroner i året

I Nord-Norge er det 3.400 ledige stillinger, og i disse økonomiske dyrtider kan det være mye penger å både spare og tjene på å flytte nordover. 

Publisert Sist oppdatert
Heia! Husk å følge oss på Facebook:

Siden oktober 2021 har styringsrenten steget fra 0 til 4,25 prosent. Dette er den bratteste økningen fra Norges Bank på svært lenge, og er gjennomført for å forsøke å stanse inflasjonen. 

Internasjonale konflikter som krigen i Ukraina har ført til en energikrise i Europa, som igjen har påvirket det globale handelsmarkedet. 

Dette har ført til at også nordmenn har fått det trangere økonomisk de siste årene, og mange søker etter nye inntektskilder for å spe på økonomien og det tas grep for å redusere utgiftene. 

I Heia Nord-Norge overvåker vi denne situasjonen nøye, da det også påvirker arbeidsmarkedet i hele landet. I den situasjonen vi er inne i nå, ser vi at fordelene med å flytte seg nordover og finne seg fast jobb, har styrket seg. 

Det finnes mange incentiver som gjør at du som arbeidstaker kan bedre økonomien ved å ta med deg familien til en by eller en bygd i Nord-Norge. 

For det første er det rundt 3.400 ledige stillinger i landsdelen for øyeblikket, viser tall fra NAV.

Flere av disse finner du også her på Heia Nord-Norge

Her er noen av de økonomiske fordelene du kan få i nord:

  • Lavere boutgifter som følge av billigere boliger utenfor de største byene. Tradisjonelt sett er kvadratmeterprisen lavere i Nord-Norge, hvis du ser bort fra Tromsø og Bodø. 
  • Reduserte strømkostnader som følge av null moms på kraft, samt bortfall av forbruksavgift. I tillegg er det nordnorske kraftmarkedet mer isolert enn lengre sør. Dette fører til lavere pris per kilowattime i snitt gjennom året. 
  • Bosetter du deg i en kommune i Nord-Troms eller Finnmark får du slettet 20 prosent av studielånet (maksimalt 30.000) hvert år. Dette gjelder alle kommuner i gamle Finnmark fylke, samt Lyngen Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Karlsøy og Kvænangen. Dette krever at du er bosatt i minst 12 måneder sammenhengende i disse regionene. Les mer hos Lånekassen.
  • Du har også rett på lavere skatt på alminnelig inntekt og lavere trinnskatt. Les mer om Finnmarksfradrag og skattefordeler i Finnmark
  • Gratis barnehage ble innført fra 1. august for alle barn i Finnmark og Nord-Troms, og vil gi deg store besparelser hver måned. Mer om ordningen her
  • Vil du drive ditt eget firma i Nord-Norge? I Nord-Norge har vi særskilte takster for Arbeidsgiveravgift. I store deler av Finnmark betaler du null i avgift til staten, mens Nordland og Troms har generelt lavere takster enn sørover i landet. Spesielle regler gjelder for Bodø og Tromsø. Les mer om det her.    

Troms og Finnmark fylkeskommune har presentert et regnestykke på hvor mye en familie på to voksne og to barn potensielt kan spare i løpet av et kalenderår:

  • Full effekt av nedskriving av studielån: 30.000 x 2 = 60.000. 
  • Gratis barnehage x 2 = 60.000. 
  • Finnmarksfradraget: 20.000 x 2 = 40.000

Det gjør at familien fort kan spare 160.000 kroner på å flytte til Nord-Troms eller Finnmark. 

I tillegg kommer den store besparelsen for eksempel et rimeligere hus kan gi. Samt billigere strøm.

Dersom du i legger til at mulighetene er store for at du får deg en godt betalt jobb i Nord-Norge, og kanskje har med deg noe egenkapital etter et eventuelt boligsalg i sør, kan den økonomiske bufferen på sikt bli mange tusenlapper større hver måned. 

Powered by Labrador CMS