Rekruttert av Heia Nord-Norge:

Elnar Remi Holmen forlater sin faste arbeidsplass i Framgården i Bodø sentrum, og får ny arbeidsgiver på Fauske.

Elnar trigges av det andre mener er umulig. Nå har han fått landsdelens kanskje mest utfordrende oppgave

Elnar Remi Holmen er utdannet elektriker, har lang erfaring som statssekretær og har bygget opp BRUS. Nå skal han lede jakten på ny fornybar energi for Nord-Norges største kraftprodusent.

Publisert Sist oppdatert
Heia! Husk å følge oss på Facebook:

Man kan på mange måter si at Elnar Remi Holmen ramler ned i riktig stol til høsten. Da går han inn som leder for avdelingen Ny fornybar i Salten Kraftsamband på Fauske, og skal lede selskapets satsing på nye energiområder i årene som kommer.

Med sin lange erfaring innen olje, energi og forretningsutvikling er den nye lederstillinga i SKS som skrevet for Holmen. 

Hovedpersonen selv kan avsløre at han har ventet på en slik mulighet helt siden han gikk av som statssekretær og flyttet hjem i 2017.

– Jeg tenker egentlig at en slik type stilling skulle vært opprettet tidligere, slik at man kunne vært mer i forkant med utvikling av nye energikilder. Men timingen er likevel riktig og viktig for mulighetene dette kan gi for Nord-Norge, sier Holmen.

Hjerte for fornybar

Elnars navn dukket tidlig opp i prosessen som ble ledet av Heia Nord-Norge, i samarbeid med SKS

Heia Nord-Norges rekrutterere inviterte han inn til samtaler tidlig i prosessen, og lanserte ideen om å gå over til kraftbransjen.

– Det første jeg tenkte da jeg så utlysningen fra SKS var at dette var nye takter fra et selskap som allerede er bunnsolid, og er landsdelens største vannkraftprodusent. Hjertet mitt er stort for fornybar energi, sier Holmen.

Salten Kraftsamband er Nord-Norges produsent av fornybar kraft

Selskapet forsyner 120.000 husstander med ren energi fra sine 23 kraftstasjoner...

...og nå skal Elnar lede et team som skal jobbe for å skape enda mer ren energi i strømnettet

Fakta om SKS

  • SKS er Nord-Norges ledende kraftprodusent med produksjon av ca 2,2TWh vannkraft fra våre 23 kraftstasjoner i regionen.
  • Dette tilsvarer forbruket til vel 120.000 husstander. SKS har flere kraftutbyggingsprosjekter som i fremtiden vil bidra til økt produksjon av miljøvennlig fornybar energi.
  • SKS er en aktiv krafthandelsaktør og har bygget opp et solid krafthandel- og forvaltningsmiljø på Fauske. Konsernet er medeier i et av landsdelens største sluttbrukerselskap innen salg av strøm for privat og bedrift, Polar Kraft AS.
  • Salten Kraftsamband er eid av Bodø og Fauske kommuner, NTE Energi AS, Nordlandskraft AS, Bodø pensjonskasse, Bodø Energi AS, samt svenske Jämtkraft AB.
  • SKS er en kompetansebedrift innen energisektoren med totalt 76 ansatte (2023), fordelt på 17 kvinner og 59 menn. SKS har hovedkontor på Fauske i Indre Salten.

Må regne med motstand

Å jobbe med fornybar energi i dagens samfunn er en viktig, men også formidabel oppgave. 

Til dels er motstanden stor mot nedbygging av natur til fordel for vindmøller og mer kraft i nettet. Likevel er det nødvendig å måtte få mer kraft inn i nettet for å ta unna for det grønne skiftet, ifølge kraftbransjen selv. 

Dette er også Elnars holdning. Han er forberedt på at det kan bli en utfordrende jobb, og sier at han trigges av det andre betegner som helt umulig å løse:

– Mange har ment at det ville være umulig å få bygget en ny flyplass i Bodø. Nå er vi i gang der. Mange sa også at det umulig kunne realiseres en internasjonal skole i Bodø. Nå er vi i gang der også.

Holmen har også vært med på såkalte «umulige» industrietableringer som har vist seg å være en suksess. Han sier at man skal lykkes med å skape mer energi også i Nord-Norge.

– Slikt kommer aldri til å være helt rett fram, og det vil alltid være motstand på veien. Sånn er det med alt man jobber med, og man kan jo ikke gi opp på første forsøk.

Mange baller i lufta

Holmen har hatt, og har fortsatt, en rekke viktig verv i Nordland. Siden 2018 har han vært administrerende direktør i Bodøregionens Utviklingsselskap

Et selskap som eies av flere næringslivsaktører i Bodø, og som jobber for å drive næringsutvikling i regionen. Han er også daglig leder i Bodø Lufthavnutvikling. Et heleid datterselskap av BRUS som jobber for direkte og indirekte forretningsutvikling tilknyttet Bodø lufthavn.

I tillegg er han styreleder i Bodø International School som etter planen skal åpne dørene høsten 2025. 

Fra høsten av går han inn i sin nye rolle som leder ny fornybar i SKS, og fram til da er Holmen opptatt av å få ferdigstilt så mange prosjekter som mulig.

– Jeg skal konsentrere meg om å få landet så mange baller som mulig før jeg forlater BRUS, men det er jo slik at når noen baller lander, får man nye i lufta, sier Holmen og humrer.

Villige eiere

Lurøy-mannen ser fram til å komme inn i en solid og stor organisasjon som SKS, og gleder seg til å samarbeide med blant andre administrerende direktør Liina Veerme.

– Vi har kjent hverandre i noen år nå, og har en god kjemi oss mellom. Jeg kommer inn i en organisasjon som har finansielle muskler til å få gjennomført store prosjekter, samt at SKS har eiere med vilje og ønske til å drive utvikling. 

– Kombinasjonen mellom finansielle muskler og villige eiere er ikke noe som vokser på trær i Nord-Norge, sier Holmen.

Lokale næringsaktører

I september tar han fatt på det som kanskje er landsdelens viktigste og mest utfordrende oppgave. Å skape mer kraft i landsdelen til å dekke framtidig behov. 

Samtidig er Holmen opptatt av at den kraften vi allerede har i nettet i dag, skal ivaretas og fordeles på best mulig måte

Det betyr at lokale nærings- og industriaktører som gir stor verdiskaping bør prioriteres foran store kryptodatasentre som ikke gir tilbake til samfunnet.

– Vi trenger at store, lokale næringsaktører får knytte seg til strømnettet på et tidligere stadium. Når det gjelder datalagringsentre, så er jeg for å etablere disse dersom det i større grad sikrer lokal verdiskaping med samfunnsnyttig og sikker datalagring, og at faktisk er plass til dette i kraftsystemet vårt , sier Holmen avslutningsvis.

Andre rekrutterte av Heia Nord-Norge

Powered by Labrador CMS